Job Interview

Are You A Dog or A Cat Candidate?

เมื่อไม่นานมานี้ มีผู้สมัครงานท่านหนึ่ง ชื่อพี่สิทธิ์ เป็นผู้สมัครงาน (แคนดิเดท) ที่ผมเคยช่วยให้แกได้งานที่บริษัทข้ามชาติทำเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงานเมื่อประมาณสองปีกว่าๆที่แล้ว พี่ท่านนี้ติดต่อผมมาหลังจากไม่ได้คุยกันมานานเพื่อที่จะให้ผมช่วยหางานที่ใหม่ให้เพราะคิดว่าผมยังทำงานเป็น ‘เฮดฮันเตอร์’ อยู่ ซึ่งผมก็บอกกับพี่ท่านนี้ไปว่าทุกวันนี้ผมได้ผันตัวเองมาเป็นโค้ชเรื่องการวางแผนอาชีพแล้วครับ

Details
Job Interview

2 Hidden Qualities That You Must Have To Get A Job

บริษัททั้งไทยและต่างชาติทั้งหลายล้วนมีความต้องการจากแคนดิเดทมาจากหลายๆปัจจัยและองค์ประกอบที่ต่างกันในแต่ละตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร แต่สิ่งที่เป็นคุณสมบัติหลักๆ 2 อย่างที่ทุกบริษัทต้องการให้คุณมีคือ

Details